Účetnictví

U neplátců DPH zpracování i zpětně za celé
zdaňovací období

úvod
zpracování daňové evidence
zpracování účetnictví
zpracování personalistiky
zpracování mezd
zpracování daňových přiznání

 

Kompletní zpracování Vámi dodaných dokladů bez i s DPH v rozsahu :

 • zaúčtování prvotních dokladů
 • tvorba příjmových, výdajových dokladů a interních dokladů
 • vystavování faktur
 • vedení deníku, hlavní účetní knihy
 • vedení analytické evidence majetku
 • evidence pohledávek, závazků, DPH, pokladny
 • zpracování týdenních, měsíčních a kvartálních uzávěrek
 • zpracování odpisových plánů
 • zpracování daňového přiznání DPH
 • zpracování roční účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a
 • právnických osob
 • archivace na CD-ROM

Účetnictví
cena za jednotku
plátce / neplátce DPH 22 Kč / 24 Kč zaúčtování dokladu
minimální paušál 1000 Kč měsíc
přiznání DPH 400 Kč ks
přiznání daně z příjmů fyzických / právnických osob včetně příloh 2500 Kč / 4000 Kč ks

 

Kontakt : Jana Fajkusová
A. Dvořáka 1456/25a
748 01 Hlučín
Tel.: 776 375 325
e-mail : jana.fajkusova@invite.cz